خانه / رزومه آقای سعید امینیان

رزومه آقای سعید امینیان

سوابق تحصیلات دانشگاهی :


رشتهمقطع تحصیلینام دانشگاهسال اخذ مدرک
معماریکارشناسی ارشدتهران1378

 

سوابق اجرایی : (مسولیت مدیریتی و …)


 • عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی – 1383 تا کنون
 • مدیر گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1388 تا کنون
 • مدیر برنامه ریزی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1382 تا 1385
 • معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری منطقه‌ی 2 تهران – 1382
 • مدیر جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران – 1380 تا 1382

سوابق حرفه ای : (پروژه ها و فعالیت های حرفه ای) به ترتیب زمانی از گذشته به حال


 • مدیر عامل مهندسین مشاور معماری و شهرسازی ایوان – 1379 تا 1380
 • کارشناس صدور پروانه‌ی مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی – 1377
 • کارشناس معماری سازمان تبلیغات اسلامی – 1376
 • کارشناس معماری مهندسین مشاور ره‌شهر – 1372

سوابق پژوهشی :


طرح های پژوهشی :

 • مدیر طرح تدوین راهنمای طراحی مدارس انرژی صفر در دو اقلیم‌ سرد و گرم‌و‌خشک – 1392 تا 1394
 • مشاور طرح مطالعه و طراحی مدارس دخترانه محرم در دو شهر قزوین و کرج – 1391 تا 1393
 • مشاور طرح پهنه‌بندی محیطی کالبدی روستاهای استان تهران – 1389 تا 1390
 • مدیر طرح بررسی مزایا و موانع استفاده از فن‌آوری بلوک پوشالی در ساخت و ساز مسکن روستایی – 1389
 • مشاور طرح تدوین راهکارهای ساماندهی و توسعه‌ی آرامستان‌های کشور – 1392 تا 1393
 • مدیر طرح مطالعه تطبیقی بهسازی مسکن روستایی در سه کشور جهان – 1388 تا 1390
 • مدیر طرح مطالعه تطبیقی ارتقاء شاخص‌هاي کیفی معماری شهري و روستایی – 1387 تا 1389
 • مدیر طرح تهیه شناسنامه کاربری های عمومی و خدماتی منطقه 1 شهرداری تهران – 1387
 • مدیر طرح امکانسنجی و تدوین راهکارهای توسعه خدمات تفریحی، آموزشی و ورزشی محله باغ شاطر تهران – 1386-1387
 • مدیر طرح بررسی پیامدهای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی – 1386- 1387
 • مدیر طرح تدوین مجموعه کتابشناسی عمران و توسعه روستایی – 1385 تا 1386
 • مدیر طرح تدوین کتاب چکیده تحقیقات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور – 1385 تا 1386
 • مدیر طرح بررسی سیاست ها و برنامه های پژوهشی کشور در حوزه معماری و طراحی محیط – 1385
 • مسئول تدوین آیین نامه حمایت از مقالات پژوهشی حوزه‌ی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1385
 • مدیر طرح گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر – 1384 تا 1385
 • مدیر طرح گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان – 1384 تا 1385
 • مدیر و کارشناس طرح گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان – 1384 تا 1385
 • مسئول تدوین فرم ثبت مالکیت فکری حوزه‌ی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1384
 • مسئول تدوین اساسنامه مرکز فعالیت های بین رشته ای حوزه‌ی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1384
 • مدیر طرح مستند سازی عملیات امداد ، نجات و بازسازی زلزله بم – 1383 تا 1384
 • مدیر طرح تهیه برنامه راهبردی حفظ، احیا و باززنده سازی بافت تاریخی شهر تفت – 1383 تا 1384
 • ناظر طرح طراحی باغ موزه معماری ایران – 1379 تا 1381
 • مسئول تحلیل وضعیت موجود حوزه پژوهشی کشور برای حوزه‌ی پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران- 1382
 • همکار طرح ساماندهی گورستانهای متروکه شهر تهران – 1380 تا 1382
 • همکار طرح ساماندهی فضاهای داخلی سازمان زمین شناسی – 1380 تا 1381
 • همکار طرح طراحی باغ پرندگان تهران – 1379 تا 1382
 • همکار طرح طراحی پارک های محلی در سطح شهر تهران – 1378 تا 1379
 • مدیر طرح مستند سازی پایان نامه های دانشجویی مرتبط با مسکن – 1378
 • مدیر و کارشناس طرح تهیه شناسنامه پروژه های بازسازی شده جنگ تحمیلی – 1377 تا 1378

مقالات فارسی :

 • بررسي الگوهاي پايدار استفاده از انرژي در سکونتگاه هاي بومي – نمونه موردي: سکونتگاه هاي روستايي استان هرمزگان – 1389 – نخستین همایش توسعة پایدار شهری
 • مفاهیم و تعاریف عناصر و فضاهای عملکردی در مسکن روستایی حاشیه خلیج فارس – 1387 – مجله‌ی آبادی
 • بررسی منابع مکتوب فارسی در حوزه توسعه کالبدی روستا – 1387 – مجله‌ی آبادی
 • ارزیابی پیش از اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی – 1386 – دومین همایش توسعه‌ی روستایی
 • مسکن روستایی حاشیه‌ی خلیج فارس – 1386 – كنفرانس بين‌المللي الگوسازي از معماري سنتي

کتاب ها :

 • یافته های کاربردی پژوهش های علمی و فنی در زمینه فضاهای آموزشی و پرورشی – 1387 – انتشارات سازمان نوسازی مدارس
 • گونه‌شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان – 1390 – انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • توسعه و بهسازي سكونتگاهاي انساني – تجارب هند، چین و اسکاتلند در بهسازی سکونتگاه‌های روستایی – 1390 – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 • كتابشناسي عمران و بهسازي روستايي – 1390 – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 • گونه‌شناسی مسکن روستایی استان بوشهر – 1393- انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • گونه‌شناسی مسکن روستایی استان کرمان – 1393- انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی