خانه / رزومه آقای سید حجت بزاززاده

رزومه آقای سید حجت بزاززاده

تحصیلات


کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه پیام نور ، ۱۳۹۳-۱۳۹۱.

 • پایان نامه کارشناسی ارشد، درجه عالی، با راهنمایی استاد حسن فارسیجانی از دانشگاه شهید بهشتی.
 • کارشناسی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱-۱۳۸۶.
 • دیپلم ریاضی و فیزیک، ۱۳۸۲.

موفقیت های علمی


رتبه دوم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل) در سال ۱۳۹۳ از بین کل دانشجویان پیام نور کشور و کسب سهمیه استعداد درخشان.

 • رتبه ۵۶ کشوری از بین کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد پیام نور در سال ۱۳۹۱.

طرح های پژوهشی انجام شده


کتب

 • تألیف کتاب “چگونه یک بازاریاب و ویزیتور حرفه ای شویم؟” ، ۱۳۹۴.

مقالات

 • Identification and prioritization of AIDA promotion model tools by use of fuzzy AHP approach, to be appeared in International Journal of Operational Research, 2015.
 • A hybrid MCDM model to identify and prioritize the factors affecting on shopping behavior of foreign tourists, to be appeared in International Journal of Services and Operations Management, 2015.
 • A hybrid MCDM model to identify and prioritize of promotional mix tools in plastic industry, submitted to International Journal of Multicriteria Decision Making, 2015.
 • A hybrid multi-criteria decision making techniques to improve the quality of hotel industry services in Mashhad City, submitted to  Journal of the Operational Research Society, 2015.

کنفرانس ها

 • An study of the role of urban management in increasing of attracting tourists and developing tourism industry in Mashhad, The First International conference on Management, Economics, Accounting and Education, 2015.
 • The hybrid of multi-criteria decision-making techniques to identify and prioritize factors affecting the buying behavior of domestic tourists in Isfahan, The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education, 2015.
 • Identify and prioritize target markets for export of dates using the approach Taxonomy, Conference Tools & Techniques Management, Tehran University, 2015.
 • Defining appropriate promotion mix for the improvement in sales ceramic tile manufacturing industry to achieve world class. Conference Tools & Techniques Management, Tehran University, 2015.
 • Identification and prioritization of the factors affecting purchase decision making on mobile phone industry products using Fuzzy TOPSIS approach, the International conference in new research of Managment,Accounting and Economy, 2015.

علایق پژوهشی


بازاریابی، بازرگانی خارجی، صادرات و واردات

 • استفاده از تکنیک­های MCDM در حیطه بازاریابی و صادرات محصولات صنایع تولیدی کشور
 • فنون مذاکره و استفاده از زبان بدن در بازاریابی، فروش و ویزیتوری

سابقه کار


فعالیت در زمینه عمده فروشی و ویزیتوری محصولات جاروبرقی و ساعت مچی، ساختمان آلومینوم تهران، ۱۳۷۸.

 • فعالیت در صنف بلور فروشان تهران در زمینه ­های واردات، بنک داری و عمده فروشی، بازار تهران، ۱۳۸۵- ۱۳۸۳.
 • همکاری با جهاد علوم پزشکی دانشگاه تهران در زمینه ساخت و تجهیز مراکز درمانی جهاد دانشگاهی۱۳۸۷-۱۳۸۵.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۳ تا کنون.