خانه / رزومه آقای مهران بهاروند

رزومه آقای مهران بهاروند

سوابق تحصیلات دانشگاهی :


رشتهمقطع تحصیلینام دانشگاهسال اخذ مدرک
عمران-نقشه برداریکاردانیسراسری زنجان1387
عمران-عمرانکارشناسیآزاد زنجان1390
عمران-خاک و پیکارشناسی ارشدآزاد زنجان1393
عمران-خاک و پیدکتریعلوم تحقیقات تهرانشروع 1394

 

سوابق اجرایی : (مسولیت مدیریتی و …)


 • عضو نظام مهندسی ساختمان استان زنجان از سال 1390 تا کنون (دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا)
 • عضو نظام کاردانهای استان زنجان از سال 1387 تا کنون
 • عضو و بسیجی فعال سازمان بسیج اساتید استان زنجان از سال 1390 تا کنون
 • عضو و بسیجی فعال سازمان بسیج مهندسین استان زنجان از سال 1388 تاکنون
 • عضو بنیاد نخبگان استان زنجان از سال 1390 تا کنون

سوابق حرفه ای : (پروژه ها و فعالیت های حرفه ای) به ترتیب زمانی از گذشته به حال


 • کارشناس و ناظر ابنیه و سازه های اداری و مسکونی سپاه پاسداران زنجان در بیش از 10 پروژه استان زنجان از سال 1390 لغایت سال 1392
 • ناظر ساخت پایگاه بسیج در روستای نیک پی
 • ناظر ساخت ساختمان ورزشی سپاه در منطقه بهارستان
 • ناظر بازسازی پایگاه بسیج در روستای ارمغانخانه
 • ناظر ساخت پایگاه بسیج در روستای دواسب
 • ناظر بازسازی پایگاه بسیج در علی آباد
 • کارشناس و ناظر سوله های صنعتی و ورزشی سپاه پاسداران زنجان در بیش از 10 پروژه استان زنجان از سال 1390 لغایت سال 1392
 • ناظر ساخت سوله ورزشی در روستای مهرآباد
 • ناظر ساخت سوله ورزشی در سرداران شهید
 • امداد و بازسازی منطقه زلزله زده اهر واقع در استان آذربایجان شرقی
 • کمک مجری ساختمان تجاری – اداری واقع در جاده شهرک
 • کمک مجری ساختمان خانه بهداشت در روستای یوسف آباد
 • ناظر چندین پروژه مسکونی واقع در سعدی شمالی
 • کارآموزی در شرکت ساختمانی نگین سازه در پروژه 120 واحدی سازه فلزی و بتنی هنرمندان واقع در اراضی پایین کوه

سوابق پژوهشی :


مقالات فارسی :

 • مقاله در رابطه با بتن اسفنجی و خصوصیات آن
 • مقاله در رابطه با بادگیرهای یزد

مقالات لاتین :

1.EM International

2.Journal of Novel Applied Sciences

3.International research journal of applied and basic sciences

4.International journal of science and engineering investigations

5.American international journal of contemporary scientific research

سوابق آموزشی :


 • تکنسین دانشگاه آزاد زنجان گروه عمران – نقشه برداری به مدت 12 ترم (نیمسال اول 89-88 لغایت نیمسال اول 94-93)
 • کارشناس آزمایشگاه (مصالح ساختمانی – خاک – بتن) دانشگاه آزاد زنجان گروه عمران- عمران به مدت 8 ترم (نیمسال اول 91-90 لغایت نیمسال اول 94-93)
 • مدرس حق التدریسی دانشگاه آزاد زنجان (نیمسال دوم 94-93 لغایت ادامه دارد)
 • مدرس حق التدریسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی (نیمسال دوم 94-93 لغایت ادامه دارد)

مهارتها :


 مهارتهای نرم افزاری

 • نرم افزار Desktop AutoCAD Land مخصوص رشته عمران – نقشه برداری
 • نرم افزار Desktop AutoCAD Civil مخصوص رشته عمران – عمران
 • نرم افزار Etabs&Safe&Sap مخصوص رشته عمران – عمران
 • نرم افزار Plaxis&phase2 مخصوص رشته عمران – خاک وپی