خانه / یک ساختمان خوب / مواد تغییر فاز دهنده ، راهکاری برای ذخیره انرژی ۲
مواد تغییر فاز دهنده

مواد تغییر فاز دهنده ، راهکاری برای ذخیره انرژی ۲

مطالعات جدید نشان می‌دهند، استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان‌ها باعث کاهش مصرف انرژی در حدود 10 الی 30 درصد در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در شرایط آب و هوایی مختلف در آمریکا می‌شوند. رشد تعداد مقالاتی که هر سال در این زمینه چاپ می‌شوند نشان می‌دهد که این موضوع در سال‌های اخیر، بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. شکل زیر تعداد مقالات چاپ شده در هر سال را از سال 2000 تا 2014 نشان می‌دهد.

مواد تغییر فاز دهنده

مواد تغییر فاز دهنده

در مواد تغییر فاز دهنده که به منظور ذخیره انرژی گرمایی استفاده می‌شوند، فرآیند تغییر فاز مایع-جامد رخ می‌دهد. این مواد به سه دسته تقسیم می‌شوند: ارگانیک، غیرارگانیک و اوتکتیک. در شکل زیر انواع هر یک از این سه دسته نشان داده شده است:

مواد تغییر فاز دهنده

تعدادی از مواد تغییر فاز دهنده به همراه دمای ذوب و گرمای نهان (ذوب یا انجماد) در جدول زیر ارائه شده است. مواد تغییر فاز دهنده ارگانیک که معمولاً خاصیت غیر خورندگی دارند، به دلیل ظرفیت گرمای نهان بیشتری که نسبت به انواع دیگردارند، دمای تغییر فاز مناسبشان و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پایدارشان بسیار مورد توجه هستند. البته مواد تغییر فاز دهنده ارگانیک خالص معایبی دارند که استفاده از آن‌ها را در عمل، محدود می‌کند: رسانایی گرمایی کم، تغییرات حجم زیاد و قدرت نفوذ کم مایع حین تغییر حالت. مواد تغییر فاز دهنده ارگانیک به دو دسته پارافینی و غیر پارافینی تقسیم می‌شوند. مواد ارگانیک.

مواد تغییر فاز دهنده

در مقایسه با مواد تغییر فاز دهنده ارگانیک، نوع غیر ارگانیک آن‌ها، معمولاً گرمای نهان بیشتر، قیمت و قابلیت اشتعال کمتری نسبت به انواع ارگانیک دارند. در شکل زیر تعدادی از مواد تغییر فاز دهندة غیر ارگانیک به همراه گرمای نهان و دمای ذوب آنها ارائه شده‌اند.

مواد تغییر فاز دهنده

 گردآورنده : احسان خواصی

منابع:

[1] Muhd.Zaimi Abd Majid et al, “A review on phase change material (PCM) for sustainable passive cooling in building envelopes”, Renewable and Sustainable Energy Reviews · July 2016.

 

پیشنهاد می کنیم...

شیشه

شیشه ، ویژگی ها و قابلیت ها

شیشه به عنوان یکی از مصالح اصلی در ساختمان، اولین بار در 500 سال قبل ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.