هدف2

یک ساختمان خوب

طراحی سایت

قوانین حاکم بر طراحی سایت در اقلیم گرم و خشک

در اقلیم گرم و خشک که در ایران منطقه‌ی وسیعی را تحت پوشش خود قرار داده است، نیاز به حداقل رساندن تبادل حرارتی با فضای خارج به خوبی احساس می‌شود. اهدافی که در طراحی اقلیمی به دنبال آن هستیم شامل کاهش گرمای داخلی، محافظت از ساختمان در برابر تابش نور ...

بیشتر بخوانید »
تهویه طبیعی

تهویه طبیعی ، عوامل مؤثر بر جریان هوا در داخل ساختمان

همانگونه که در یادداشت قبلی ذکر گردید، اختلاف فشار هوا بین دو نقطه موجب حرکت هوا می‌شود. این اختلاف فشار می‌تواند حاصل تفاوت چگالی ناشی از تفاوت دمای هوا در این دو نقطه و یا فشار مثبت و منفی ایجاد شده در اثر باد باشد. در طی چند یادداشت آینده ...

بیشتر بخوانید »
تهویه طبیعی

تهویه طبیعی ، مفاهیم اساسی تأمین و دفع هوا

طبق تعریف تهویه به معنی تأمین هوای تازه و خنک‌سازی از طریق جابجایی بوده و نیروی محرکه این جریان می‌تواند حرارتی یا حرکتی باشد. در صنعت تهویه مطبوع ساختمان‌‌ها، تهویه هوا را فرایند تأمین و دفع هوای یک فضا با استفاده از روش‌های طبیعی و ابزارهای مکانیکی با بهره‌گیری از ...

بیشتر بخوانید »
همراه شوید