هدف2

یک ساختمان خوب

مواد تغییر فاز دهنده

مواد تغییر فاز دهنده ، راهکاری برای ذخیره انرژی ۲

مطالعات جدید نشان می‌دهند، استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان‌ها باعث کاهش مصرف انرژی در حدود 10 الی 30 درصد در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در شرایط آب و هوایی مختلف در آمریکا می‌شوند. رشد تعداد مقالاتی که هر سال در این زمینه چاپ می‌شوند نشان ...

بیشتر بخوانید »
مواد تغییر فاز دهنده

مواد تغییر فاز دهنده ، راهکاری برای ذخیره انرژی ۱

بزرگترین تهدیدی که بشریت در قرن 21 با آن روبروست، پدیده گرمایش جهانیست. 40% از مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای در کل دنیا سهم ساختمان‌هاست. بنابراین، ساختمان‌ها نقش اساسی در گرمایش جهانی ایفا می‌کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که نقش مخرب ساختمان‌ها در این گرمایش، تا سال 2050 هر سال ...

بیشتر بخوانید »
پلیمر

پلیمر های ساختمانی ETFE ، مصالح جدید ، ایده های جدید

تا کنون معماران به پلاستیک‌های پلیمر ی به عنوان مصالحی بی‌ارزش در ساختمان نگاه می‌کردند اما با نو‌آوریهای تکنولوژیک جدید، پلیمر ها به عنوان یکی از جدیدترین مصالح مطرح شده‌اند.یکی از این پلیمر ها، پلاستیک پایه فلورین به نام (ETFE(Ethylene tetrafluoro ethylene می‌باشد.استفاده‌ی چشمگیری که از این ماده در نمای ...

بیشتر بخوانید »
همراه شوید