هدف2

یک ساختمان خوب

آنالیز حدی

تحلیل پایداری دامنه ها به روش آنالیز حدی

تحلیل پایداری دامنه ها به روش آنالیز حدی برای حل یک مسئله ی پایداری بوسیله ی زیر روش آنالیز حدی، دانستن مقدماتی لازم است.این مقدمات مربوط به متدلوژی این روش و قضایا و اصول مربوط به آن می باشد.در زیر روش ” آنالیز حدی ” از دو قضیه ی پلاستیک ...

بیشتر بخوانید »
همراه شوید